show all
projectatelier projectweek rush
1ba 2ba 3ba

Word Events

3 text scores, 3 vertalingen

Conversations

Maak een identiteit voor een reeks van events.

Keywords

Kies twee termen uit Raymond William's Keywords A vocabulary of culture and society. Plaats die op een wand.

The Great Learning

Ontwerp een tekstpublicatie met de aangereikte reeks teksten rond het thema The Great Learning en annex met beelden.

The Infinite Library

On bootlegging, reissuing, upcycling

A Gentle Refusal

On being critical, speculative, adversarial, contestational, finding the counterpoint

logo logo-kask-hogent-howest