Heyvaert

Maak vier mini-publicaties

Na een korte loopbaan als architect koos René Heyvaert (1929-1984) voor een kunstenaarscarrière. Hij zag kunst namelijk als een noodzaak in het leven, een manier om met de wereld om te gaan. Heyvaerts oeuvre is divers, maar hij is vooral gekend voor zijn werk met gevonden voorwerpen die hij met minimale ingrepen een nieuwe invulling gaf.

OPDRACHT

Jullie maken vier minipublicaties. Voor drie publicaties gaan jullie aan de slag met de aangeleverde teksten. Die teksten moeten verplicht gebruikt worden. De vierde publicatie is een beeldkatern. 

Bij drie van de vier publicaties vertrek je vanuit de dimensies van een drukvel (100 × 70 cm, recto- en versozijde, bij wijze van voorbeeld: https://tinyurl.com/tzzbmwc, maar je kan ook vanuit een staand drukvel starten). Hierbij gebruik je telkens één drukvel. één drukvel levert dus één publicatie op. Grote paginadimensies zullen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je minder uit een vel kan halen dan kleinere paginadimensies.

Je ontwerpt ook een systeem/kaft die de vier publicaties bundelt en samenhoudt. Die kaft functioneert ook als een cover. Hiervoor bedenk je een titel.
Doel van deze opdracht is in staat te kunnen zijn met een hoeveelheid tekstmateriaal aan de slag te gaan en hierin ook een stem te vinden. Jullie moeten oplossingen vinden volgens de technische beperkingen (in dit geval de beperkingen van het drukvel). Typografisch detail is hierbij ook belangrijk: een correct gebruik van gedachtenstreepjes, cursieven en aanhalingen. Maar dit zijn zaken die pas aan bod komen in het finale stadium van de afwerking.

TEKSTEN

René Heyvaert, een documentaire biografie (samenstellers: Lieven Laporte, Jan Mast)

 • De dimensies van jouw publicatie zijn minimum A4 en maximum A3. Het aantal pagina’s is vrij te kiezen, natuurlijk moet de volledige tekst gereproduceerd worden.
 • Er mag geen extra beeldmateriaal gebruikt worden. Alles blijft typografisch.
 • Ga aan de slag met de voetnoten en de verschillende lagen binnen de tekst (naast de chronologie is er ook uitgebreide info).
 • Deze tekst werd via scannen en OCR gegenereert, het is dus best mogelijk dat er enkele vreemde (incorrecte) zaken opduiken in de tekst, indien je iets vreemds ziet, gelieve dit te controleren aan de hand van de originele scans (https://tinyurl.com/rrptxnj) waarna je kan corrigeren.

Tekst Mark Dubois - Archittetura Povera

 • Werk volgens de principes van een DRUKVEL (katernen).
 • Historisch gezien is dit een belangrijke tekst. Dit is de eerste tekst over Heyvaert als architect.
 • Je mag op zoek gaan naar relevant beeldmateriaal om de tekst te illustreren.

Teksten Sam Steverlynck en Peter Swinnen

 • Werk volgens de principes van een DRUKVEL (katernen).
 • Er mag geen extra beeldmateriaal gebruikt worden. Alles blijft typografisch.
 • Beide talen (Engels en Nederlands) moeten gebruikt worden. Zoek een manier waarbij je beide talen combineert. De doorstreping bij een van de titels klopt en moeten jullie overnemen.

Beeldpublicatie

 • Vertrek van de dimensies van een DRUKVEL (100 x 70 cm). Het resultaat is een poster die gevouwen wordt. 
 • De beeldpublicatie is een grafische correspondentie met een klasgenoot, hierbij communiceer je enkel met beelden en grafische elementen. Zowel de persoon van René Heyvaertals het alledaagse vormen de aanleiding tot jullie correspondentie.

Enkele brieven en een korte tekst van René Heyvaert

 • Deze teksten moet je niet gebruiken, maar als je wil mag je die wel inzetten.
 • Deze teksten zijn puur informatief bedoeld (bij wijze van achtergrondinformatie).

BRONNEN / REFERENTIES

 • Documentaire ‘Het koninkrijk van René Heyvaert’ (VRT, 2019)
 • Koenraad Dedobbeleer & Kris Kimpe (eds.) - UP3 (UP, 2007)
 • Peter Swinnen, Eva Wittockx (eds.) - René Heyvaert (Museum M, 2019)
 • Lieve Laporte, Jan Mast (eds.) - René Heyvaert (Ludion, 2006)
 • Anne Heyvaert, Lodovico Corsini (eds.) - René Heyvaert: Mail Art 1964-1984 (Triangle Books, 2019)
 • Case Study Houses - The Complete CSH Program 1945-1966 (Taschen, 2008)

titularis(sen)

Jeroen Wille — jereoen.wille@hogent.be
Julie Peeters — julie.peeters@hogent.be
Ronny Duquenne — ronny.duquenne@hogent.be

logo logo-kask-hogent-howest