Dear Reader. Don’t Read.

Maak vijf minipublicaties met enkele teksten van Ulises Carrión

Jullie krijgen vier teksten (drie teksten en een bibliografie) aangeleverd over Ulises Carrión. Ulises Carrión was een conceptueel kunstenaar, deed performances, maakte videowerk en is toonaangevend geweest op het vlak van artist books.

OEFENING

Jullie maken vijf minipublicaties. Voor vier publicaties gaan jullie aan de slag met de aangeleverde teksten. Die teksten moeten verplicht gebruikt worden. De vijfde publicatie is een beeldkatern die een aanvulling moet zijn op het werk van Ulises Carrión of de ideeën die aan bod komen in de teksten. De beeldkatern mag geen letterlijke illustratie zijn van het oeuvre van Carrión, ook al is het niet slecht jullie hierover te documenteren ter inspiratie of inleving.

Om tot de publicaties te komen vertrek je vanuit de dimensies van een drukvel (100 × 70 cm, recto- en versozijde). Hierbij gebruik je telkens 1 drukvel. 1 drukvel levert dus 1 publicatie op. Je kan het vel als poster op zich gebruiken, maar je kan het ook aanwenden om tot een boekje te komen (en denken vanuit katernen). Grote paginadimensies zullen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je minder uit een vel kan halen dan kleinere paginadimensies.

Je ontwerpt ook een systeem/kaft die de vijf publicaties bundelt en samenhoudt. Die kaft functioneert ook als een cover. De titel van het project is Dear Reader. Don’t Read.

Doel van deze opdracht is in staat te kunnen zijn met een hoeveelheid tekstmateriaal aan de slag te gaan en hierin ook een stem te vinden. Jullie moeten ook oplossingen vinden volgens de technische beperkingen (in dit geval de beperkingen van het drukvel). Typografisch detail is hierbij ook belangrijk: een correct gebruik

van gedachtenstreepjes, cursieven en aanhalingen. Maar dit zijn zaken die pas aan bod komen in het finale stadium van de afwerking.

VOORBEREIDING

Bij wijze van start zouden we graag hebben dat jullie uit een bibliotheek of eigen boekencollectie enkele spreads of bladspiegels uitkiezen die jullie interessant lijken. De spreads haal je niet van internet, maar worden gefotokopieerd. Voor ons is het belangrijk dat je de publicatie fysiek kon ervaren. Die kopieën hangen we op in het atelier. Kies hiernaast ook 3 lettertypes uit waarvan je denkt dat ze bij de publicatie passen en print hiervan de karakterset. De lettertypes heb je bij voor de individuele feedback. De spreads in het atelier zullen we niet in groep bespreken, maar komen ook aan bod tijdens de individuele feedbackmomenten.

REFERENTIES

  • Video-snippets van Ulises Carrión kan je hier bekijken.
  • In het teken van de opdracht raden we jullie ook aan op eigen initiatief de huidige tentoonstellingen in de Herbert Foundation (Time Extended en The Konrad Fisher Years) te bezoeken.
  • Audio-opnames van Ulises Carrión werden uitgegeven door Alga Marghen.
  • Ulises in de collectie van Het Stedelijk.
  • Ook De Appel in Amsterdam heeft best wat publicaties van Carrión in hun archieven. Op afspraak kan je die ook bekijken en raadplegen.
  • In-Out Center, een van de eerste onafhankelijke kunstenaarsplekken in Amsterdam, waarvan Ulises Carrión een van de mede-oprichters.

PRAKTISCH

  • Hou er rekening mee dat er in de bibliografie enkele vreemde talen en tekens aan bod komen. Ofwel zal je die tekens zelf moeten aanmaken (vraag advies aan Dries, hij kan jullie tonen hoe je een font kan aanpassen via Robofont), ofwel voorzie je een lettertype waarbij al deze tekens al aanwezig zijn.
  • How to import word document to InDesign. (je zal zien dat ik per typologie al paragraafstijlen voorzien heb in mijn word-benaming, dit zou veel moeten vergemakkelijken voor jullie).

titularis(sen)

Ronny Duquenne — ronny.duquenne@hogent.be
Julie Peeters — julie.peeters@hogent.be
Jeroen Wille — jeroen.wille@hogent.be

logo logo-kask-hogent-howest