Curating Characters

Over de betekenis van ‘typografische tekens’

Zoals wordt aangehaald in het boek Shady Characters, kennen typografische tekens (bijvoorbeeld ‡, §, &, ...) dikwijls een rijke geschiedenis. Dit geldt ook voor de leestekens die we dagelijks gebruiken (zoals komma, punt, vraagteken, ...). Ze worden ingezet om enerzijds betekenissen te benadrukken, maar ook om verbanden te leggen (gedachtenstreepjes) of betekenissen inwisselbaar te maken (bv. aanhalingen of cursieven bij ironisch gebruik).

OEFENING

Door de collecties die jullie hebben samengesteld, hebben jullie kunnen nadenken over onderlinge relaties en associaties, maar ook over hoe verschillende elementen kunnen samengaan. Door de manier waarop elementen gecureerd worden kan je een totaal nieuwe betekenis creëeren.

Denk na over de betekenis van ‘typografische tekens’ en hoe je die kan inzetten om een aanvullende betekenis aan jouw collectie te geven. Bedenk een manier hoe jouw collectie kan bestaan in een tekstuele context. Ga hiervoor op zoek naar relevant tekstmateriaal. Het ‘typografisch teken’ kan veel zaken omvatten: een zelfgecreëerd grafisch element, een geschikte bitmap, een mini-bladspiegel, initialen, een graffiti tag, ...

SPECIFICATIES

Het uiteindelijke resultaat is een tekstuele poster (A0) met hierop jullie element toegepast. Alle kleur en technieken (inkjet, zeefdruk, riso, ...) zijn toegestaan. Er individueel gewerkt.

titularis(sen)

Jeroen Wille — jereoen.wille@hogent.be
Julie Peeters — julie.peeters@hogent.be
Ronny Duquenne — ronny.duquenne@hogent.be

logo logo-kask-hogent-howest