A Thing

Ontwikkel een visuele identiteit voor een object

{caption}

Ga op zoek naar een object/ding dat je uitermate interesseert en waar je veel diverse tekstuele informatie en beelden kan over terugvinden. Het is belangrijk dat je zin hebt om je in dit ding te verdiepen. Vandaar uit ontwikkel je een visuele identiteit voor je object.

ONDERZOEK & VERZAMEL

Onderzoeken en verzamelen van input is bij elke opdracht een belangrijke fase. Zoek naar zoveel mogelijk tekst en beeldmateriaal. Beperk het online zoeken, Google is als tool zeer sturend in zijn output en daardoor te determinerend. Ga dus naar verschillende bibliotheken. Je kan er zelf beelden/boeken/teksten kopiëren of inscannen, zo vermijd je resolutieproblemen.

Je verzamelt heel divers materiaal, daarom is het handig om een aantal categorieën voorop te stellen waarbinnen je op zoek gaat, bijvoorbeeld:
•    Object: soorten, samenstelling, oorsprong, eigenschappen, functies…
•    Gebruik: in de kunst architectuur, film, literatuur, wetenschap, natuur…
•    Tijd: geschiedenis, evolutie, toekomst…
•    Plaats: Europa, Azië, Amerika, Noordpool, kosmos,...
•    …

OUTPUT

Je maakt een posterreeks. We willen dat jullie vooral focussen op de verschillende pijlers die gepaard gaan met een visuele identiteit:
•    (info)grafische elementen
•    beeldcollectie
•    taal
•    typografie

Op basis van deze vier pijlers ontwikkel je vier posters waarbij elk van deze zaken aan bod komen en doorsijpelen in de verschillende posters.
•    1 A0-poster die je onderzoek visualiseert
•    een reeks van 3 A1-posters die een duidelijk beeld geeft van de mogelijkheden van je identiteit
•    wie wil kan/mag uiteraard aanvullen met bvb een publicatie, digitale toepassing, …

Het onderzoek is minstens even belangrijk dan het louter visualiseren van je posterreeks. Ga naast algemene informatie ook op zoek naar andere invalshoeken of het oneigenlijk gebruik van je object.  Spreek met anderen over je je gekozen object/ding.

titularis(sen)

Ronny Duquenne — ronny.duquenne@hogent.be
Jeroen Wille — jeroen.wille@hogent.be
Julie Peeters — julie.peeters@hogent.be

logo logo-kask-hogent-howest