Toelatingsproef?

Er zijn twee sessies gepland: een sessie begin juli (4-6.07) en een sessie eind augustus (31.08-02.09). We raden aan om – indien mogelijk – deel te nemen aan de eerste sessie. Stel dat je niet slaagt, dan heb je nog de kans om uit te kijken naar een andere opleiding.

We vragen aan de kandidaten om zich gedurende deze drie dagen vrij te maken. De eerste twee dagen gaan de proeven door, de derde dag worden de resultaten bekendgemaakt.

De proef bestaat uit twee motivatiegesprekken, een theoretisch proef en een aantal praktische proeven.

De eerste dag start je met de theoretische proef. Je kan hier niet voor studeren. De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

Je krijgt ook een aantal ‘praktische’ proeven waar je gedurende de twee dagen kan aan werken.

Die eerste dag heb je ook een gesprek met een docententeam dat is samengesteld uit een docent Grafische Vormgeving, een docent Illustratie en een docent Grafiek. Tijdens dat eerste gesprek polsen we naar je motivatie, bekijken we je beelddossier dat je hebt samengesteld en je portfolio. Belangrijk om te weten is dat je geen artistiek voorgeschiedenis hoeft te hebben.

De tweede dag ga je opnieuw in gesprek met hetzelfde docententeam en kijken we naar je resultaten. Belangrijk is om een inkijk te krijgen in je manier van denken, eerder dan dat je streeft naar een afgewerkt resultaat.

Het belangrijkste tijdens deze toelatingsproef zijn de gesprekken. Om je een idee te geven hoe we quoteren: elk gesprek staat op 30 punten, de theoretische proef op 20 punten en de 4 opdrachten elk op 5 punten.

Uitgebreide info over de toelatingsproeven kan je vinden via deze link

logo logo-kask-hogent-howest